Projektanti

ZOZNAM PROJEKTANTOV A PROJEKČNÝCH KANCELÁRIÍ

Stavebný dozor

 

Statika

 

 


 

Aktuality

17.3.2014 Dňom 17.3.2014 sa mení  prevádzkovateľ potálu www.projektanti.sk. Novým prevádzkovateľom je spoločnosť Promotion Agency, s.r.o. so sídlom Tajovského 34, 974 01  Banská Bystrica. Dňom 17.3.2014 vstupujú tiež do platnosti aktualizované Všeobecné obchodné podmienky http://projektanti.sk/vseobecne-obchodne-podmienky

31.12.2013 Dňom 1.1.2014 vstupujú do platnosti aktualizované Všeobecné obchodné podmienky v oblasti ochrany osobných údajov podľa v zmysle zákona č.122/2013 Z.z.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©2008 projektanti.sk. Všetky práva vyhradené.


Partnerske linky

 

 

 

Slovenský vyhľadávač BEST.SK      
         
         

 

 

 

 

 

 

Zoznam projektantov. Architektonický ateliér sa špecializuje na komplexný servis v oblasti stavebníctva. Projektovanie, služby architekta. Projektová činnosť v odbore architektúra a pozemné stavby, urbanizmus, interiér, inžinierska činnosť. Projekcia pozemných stavieb. Projektovanie: vykurovanie, kanalizácia, vodovod, plyn, prípojky. Projekty stavieb a interiérov. Architektonická a projekčná spoločnosť - vypracovávanie projektovej dokumentácie všetkých stupňov, inžinierska činnosť. Architektonická a projektová kancelária.

 

 

 

 

Architektonická kancelária - vypracovanie komplexnej projektovej dokumentácie, inžinierska činnosť. Riešenie stredných a veľkých architektonických celkov. Skúsenosti s projektovaním výškových stavieb. Projektovanie občianskych a priemyselných stavieb, inžinierska činnosť. Záhradná architektúra, interiérová architektúra. Stavebná činnosť, búracie práce, zemné práce a sanácia.Projekčná činnosť.

Poradenská činnosť v oblasti architektúry. Obstarávanie stavieb. Projektová činnosť. Zoznam projektových činností.

Architektonické služby. Komplexné spracovanie projektovej dokumentácie a realizácia projektov. Projektovanie rodinných a bytových domov, interiérov a drobnej architektúry. Architektúra, interiér, projekčná činnosť, dizajn. Zameranie na spracovanie územno-plánovacej dokumentácie, územno-plánovacích podkladov VÚC, miest, stavieb, obcí, zón. Ateliér záhradnej a krajinnej architektúry. Architektúra a design - štúdie, projekty, interiéry, vizualizácie. Inžinierská a realitná činnosť, stavebný dozor. Projektová kancelária, ateliér. Inžinierska a stavebná činnosť. Stavby na kľúč, stavebný dozor. Firma zaoberajúca sa ponúkaním projektových služieb, stavebnými konštrukciami a statikou. Projektovanie elektroinštalácií NN do 1kV vrátane slaboprúdových rozvodov. Štruktúrované siete, telekomunikačné rozvody. Projekty rodinnych domov, architektúra, typove projekty. Rodinné domy. Projekcia, realizácia stavieb. Architektonické štúdie, projekty pre stavebné povolenie, realizačné projekty, stavebná realizácia projektov. Vizualizácie stavebných objektov, architektúry, urbanizmu vo fotorealistickej kvalite. Interaktívne 3D prezentácie. Architektonická tvorba v oblasti bývania a občianskych stavieb. Návrhy interiérov, vizualizácie, grafika. Komplexná projektová činnosť, inžinierska činnosť, realizovanie stavieb. Architektonický ateliér. Projektovanie a rozpočtovanie stavieb. Verejné obstarávanie. Architektonický ateliér špecializovaný na športové stavby a na administratívne budovy civilné aj priemyselné. Kompletné inžierske a architektonické služby, projekty rodinných domov, stavebný dozor a poradenstvo.


Projektant, projektovanie stavieb, zoznam projektantov, projekčná činnosť v projekčnej kancelárii. Architektonická, projektová a inžinierska spoločnosť poskytujúca komplexné služby investorom, stavebným firmám. Autorizovaný stavebný inžinier. Aktivity sú zamerané na projektové dokumentácie pre inžinierske a vodohospodárske stavby. Mladá, súčasná, moderná architektúra, interiérový design. Projektová a inžinierska činnosť. Inžinierske siete, prekládky, rekonštrukcie, príprava infraštruktúry. Architektonická kancelária. Architektonické a projektové služby - stavebné zámery, architektonické štúdie, interiéry. Komplexné služby v oblasti technického zabezpečenia budov: projekcia, realizácia a servis TZB - klimatizácia, chladenie. Projektový ateliér - architektúra, interiéry a dizajn. Integrovanie architektúry, urbanizmu, umenia a designu. Komplexné služby, technické poradenstvo a inžinierska činnosť. Konzultačné, projektové a inžinierske služby so zameraním na životné prostredie, predovšetkým na vodohospodárske stavby. Projektová činnosť - novostavby, prístavby, rekonštrukcie, stavebné povolenie. Projekčná činnosť v oblasti dopravných a inžinierskych stavieb - mosty, lávky, múry, svahy, schody, základy a statika. Inžiniersko-konštrukčná kancelária - projektovanie oceľových konštrukcií v programe CAD. Projektovanie pozemných stavieb, architektúra, urbanizmus, inžinierska činnosť a stavebný dozor. Projektová činnosť, projektovanie novostavieb a rekonštrukcií k stavebnému povoleniu s autorizáciou.projektanti projektuju projekty v programoch cad.

14.3.2010 Dňom 14.3.2009 sa mení obchodný názov prevádzkovateľa potálu www.projektanti.sk z PROJEKTANTI.SK, s.r.o. na TRIXXX, s.r.o. a sídlo spoločnosti z Hornej 26 na Javorová 10, 974 09  Banská Bystrica

4.3.2009
Dňom 4.3.2009 sa upravuje cena služby základný profil. Cenník jednotlivých služieb je zverejnený na http://projektanti.sk/cennik
4.3.2009 Dňom 2.3.2009  sa ukončila uvádzacia akcia v ktorej sú zaregistrovaným účastníkom poskytnuté nižšie uvedené služby na skúšobnú dobu 6 a 18 mesiacov. Projektanti zaregistrovaný od 2.3.2009  získavajú bezplatne po dobu 3 mesiacov odo dňa registrácie službu "rozšírený profil" a taktiež bezplatne po dobu 9 mesiacov odo dňa registrácie službu "základný profil".

10.11.2008 Z dôvodu častých dotazov na tému cenník a záväzkov ktoré plynú z registrácie na portáli Vám podávame zjednodušené vysvetlenie:

Cenník jednotlivých služieb je zverejnený na http://projektanti.sk/cennik

Registráciou do 1.03.2009 sa nezaväzujete k plateniu za služby nakoľko služba "základný profil" je zatiaľ bezplatná a službu "rozšírený profil" Vám ponúkame na skúšobnú dobu 6 mesiacov taktiež bezplatne.
Po uplynutí 6 mesačnej lehoty budete mať možnosť objednať si službu "rozšírený profil". Až takáto objednávka bude spoplatnená. V prípade že o túto službu nebudete mať záujem, jednoducho Vám bude deaktivovaná a naďalej budete mať možnosť využívať službu základný profil a to minimálne po dobu 18 mesiacov odo dňa registrácie.


Dňa 01.11.2008 vstupujú do platnosti Všeobecné obchodné podmienky http://projektanti.sk/vseobecne-obchodne-podmienky