Projektanti

ZOZNAM PROJEKTANTOV A PROJEKČNÝCH KANCELÁRIÍ

Stavebný dozor

 

Statika

 

 


 

Detail - AGG s.r.o.Základné informácie

IČO:36628476
IČ DPH:SK 2021858146
DIČ:2021858146
Štát:Slovenská Republika
Kraj:Bratislavský kraj
Okres:Bratislava
Mesto:Bratislava
Psč:85105
Ulica:Holíčska 9
Kontaktná osoba:Ing. Richard Míka
Telefonický kontakt:Zobraziť kontakt
Email:agg@agg.sk

Doplňujúce informácie


Geologický prieskum vykonávame s vlastným technickým vybavením (vrtné a penetračné súpravy, laboratórium mechaniky zemín, poľné skúšky - kontrola hutnenia, moduly deformácie ...)
Geotechnika - zakladanie všetkých druhov stavieb (silá, haly, adm. budovy, rod. domy, stabilita svahov, zosuvy, konštrukcie násypov)

Odborné spôsobilosti a oprávnenia:
- geologické práce - MŽP SR
- EIA - MŽP SR
- geotechnika - SKSI
- ISO 9001

www.agg.sk

Špecializácia

Mapa