Projektanti

ZOZNAM PROJEKTANTOV A PROJEKČNÝCH KANCELÁRIÍ

Stavebný dozor

 

Statika

 

 


 

Detail - IPOS, spol. s r. o.Základné informácie

IČO:31 603 041
IČ DPH:SK2020460871
DIČ:2020460871
Štát:Slovenská Republika
Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Banská Bystrica
Mesto:Banská Bystrica
Psč:974 01
Ulica:P. O. Box 295, Horná č. 26
Kontaktná osoba:Ing. Chylo Igor
Telefonický kontakt:Zobraziť kontakt
Email:chylo@iposbb.sk

Doplňujúce informácie


Projektová spoločnosť IPOS, s.r.o. poskytuje komplexné služby pre inžinierske dopravné stavby, t. j. prieskumy, projektové práce pre všetky stupne projektovej dokumentácie a inžiniersku činnosť:
- rýchlostné cesty
- cesty I., II. a III. triedy
- miestne a účelové komunikácie
- križovatky a parkoviská
- mosty a inžinierske konštrukcie (oporné a zárubné múry, protihlukové steny a pod.)
- dopravný urbanizmus, dopravné inžinierstvo, dopravné prieskumy
- inžinierskogeologický prieskum
- posudzovanie vplyvov na životné prostredie
- činnosti súvisiace s implementáciou Smernice 2008/96/ES o riadení bezpečnosti cestnej infraštruktúry: posúdenie vplyvu bezpečnosti navrhnutej pozemnej komunikácie, bezpečnostný audit a riešenie nehodových lokalít PK, bezpečnostná inšpekcia

Špecializácia

Mapa